Legislatie in domeniul coseritului

Extras din Hotărârea nr. 537/2007 din 06/06/2007
Art. 1. – Constituie contraventii la normele de prevenire si stingere a incendiilor urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
2. cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei:
i) neexecutarea verificarii, repararii si curatarii periodice, cel putin o data pe an, a cosurilor pentru evacuarea fumului, precum si nerealizarea elementelor de izolare termica a acestora; (…)

Legislație:
1.    Codul tehnic al sectorului gazelor naturale – Decizie ANRGN 616-2002
2.    Norme generale de aparare impotriva incendiilor – Ordin 163-2007
3.    NTPEE-2008 – Norme tehnice proiectare-executare-exploatare sisteme alimentare cu GN
4.    Ordin 1767-2007 – Abrogare PT A2-2003
5.    HG 537-2007 – Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la NPSI
6.    Legea 351-2004 – Legea gazelor
7.    PT A1-2002 – Aparate consumatoare combustibili gazosi
8.    PT A2-2003 – Aparate consumatoare combustibili solizi
9.    PT A3-2003 – Aparate consumatoare combustibili lichizi
10.    HG357-2007-Sanctiuni
11.    Decizie ANRGN 616-2002 – Codul tehnic al sectorului gazelor naturale
12.    L351-2004-Legea gazelor
13.    Ordin 163-2007 – Norme generale de aparare impotriva incendiilor
14.    SR_EN_15287_1 – Cosuri de fum – Proiectare, instalare si punere în functiune